Video Xi măng Quang Sơn
Hỗ trợ khách hàng
  • Anh Đỗ Xuân Trường - Trưởng phòng thị trường
  • Hotline: 098.161.8881
Chuyển đổi đá bazan lỗ hổng làm vật liệu xây dựng Chuyển đổi đá bazan lỗ hổng làm vật liệu xây dựng 25/03/2015

Bộ Xây dựng vừa có văn về việc sử dụng đá bazan lỗ hổng đã được cấp phép khai thác chuyển đổi sang làm vật liệu xây dựng thông thường.

Thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) Thu hồi và hủy bỏ hiệu lực Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD) 12/02/2015

Quyết định 57/QĐ-BXD về việc thu hồi và hủy bỏ hiệu lực các Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 06/02/2015

Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tái cơ cấu lĩnh vực vật liệu xây dựng Tái cơ cấu lĩnh vực vật liệu xây dựng 06/02/2015

Chính phủ định hướng tái cơ cấu lĩnh vực vật liệu xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Hướng dẫn triển khai Luật Xây dựng 2014 Hướng dẫn triển khai Luật Xây dựng 2014 04/02/2015

Hiện nay Chính phủ đang chỉ đạo các Bộ khẩn trương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết thực hiện Luật Xây dựng 2014.