Video Xi măng Quang Sơn
Hỗ trợ khách hàng
  • Mr. Trường - Phó Phòng Kinh Doanh
  • Hotline: 098 161 8881

Sản phẩm xi măng Quang Sơn

Cập nhật: 06/02/2015, 03:27:24 PM

Sản phẩm của Xi măng Quang Sơn đảm bao yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hàng: Clanhker Cpc 50 - TCVN 7024:2002; Xi măng Pooc lăng hỗn hợp: PCB30; PCB40 - TCVN 6260:2009; Xi măng Pooc lăng: PC40; PC50 -TCVN 2680 - 2009.


Chính sách chất lượng

    Chất lượng xi măng được thiết kế sử dụng những kiến thức toàn diện và mới nhất

    Liên tục duy trì trình độ nhân viên vận hành cao nhất và thiết bị được tinh chỉnh

    Liên tục duy trì và cải thiện Hệ thống Quản lý chất lượng

    Sản xuất và tiêu thụ (xi măng và clinker) đạt công suất thiết kế 1,51 triệu tấn/năm

    Nhận được Chứng chỉ cho Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008

    Xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đào tạo

    Áp dụng biểu mẫu chuẩn và căn cứ theo lý lịch thiết bị để kiểm tra duy trì hoạt động ổn định

    Thực hiện Đánh giá Nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng 6 tháng 1 lần

    Đánh giá chi phí sản xuất, hiệu quả các công đoạn và chất lượng mỗi tháng 1 lần

    Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng mỗi quý 1 lần

    Thực hiện biện pháp điều chỉnh và phòng ngừa trong vòng 1 tháng sau khi phát hiện vấn đề chưa phù hợp
 
XMQS