Video Xi măng Quang Sơn
Hỗ trợ khách hàng
  • Mr. Trường - Phó Phòng Kinh Doanh
  • Hotline: 098 161 8881
Nguyên liệu sản xuất xi măng Nguyên liệu sản xuất xi măng 12/02/2015

Nguyên liệu dùng để sản xuất xi măng bao gồm Clinker; Thạch cao; Phụ gia xi măng (hoạt tính hoặc không hoạt tính).

Sản phẩm xi măng Quang Sơn Sản phẩm xi măng Quang Sơn 06/02/2015

Sản phẩm của Xi măng Quang Sơn đảm bao yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hàng: Clanhker Cpc 50 - TCVN 7024:2002; Xi măng Pooc lăng hỗn hợp: PCB30; PCB40 - TCVN 6260:2009; Xi măng Pooc lăng: PC40; PC50 -TCVN 2680 - 2009.