Video Xi măng Quang Sơn
Hỗ trợ khách hàng
  • Mr. Trường - Phó Phòng Kinh Doanh
  • Hotline: 098 161 8881
Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
Tài liệu
Mô tả
Tác giả
Ngày gửi
Tiêu chuẩn Xi măng Pooc lăng hỗn hợp TCVN 6260:2009
Xi măng pooc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật (TCVN 6260:2009)
26/11/2015
TCVN 7024:2002
Clanker xi măng poóc lăng thương phẩm (TCVN 7024:2002)
26/11/2015
TCVN 2682:2009
Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật (TCVN 2682:2009)
26/11/2015
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng (QCVN 23:2009/BTNMT)
Thanh Thảo
06/02/2015
Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định độ mịn của xi măng
Mạnh Cường
06/02/2015
QCVN 16:2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng
Mai Anh
05/02/2015
QCVN 16:2014 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng”.
Mạnh Cường
05/02/2015