Video Xi măng Quang Sơn
Hỗ trợ khách hàng
  • Anh Đỗ Xuân Trường - Trưởng phòng thị trường
  • Hotline: 098.161.8881
Giáo trình công nghệ xi măng
Tài liệu
Mô tả
Tác giả
Ngày gửi
Giáo trình giới thiệu tới bạn đọc về thành phần cấu tạo, tính chất và những nhân tố quyết định tính chất của một số dạng bê tông
Anh Phúc
05/02/2015