Video Xi măng Quang Sơn
Hỗ trợ khách hàng
  • Mr. Trường - Phó Phòng Kinh Doanh
  • Hotline: 098 161 8881

 

      Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn được thành lập theo Quyết định số 129/QĐ-VINAINCON-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.
 


- Tên đầy đủ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG QUANG SƠN
 
- Tên giao dịch: CÔNG TY XI MĂNG QUANG SƠN
 
- Tên viết tắt: QSCC.Ltd
 
- Địa chỉ: Thôn Đồng Thu, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
 
- Điện thoại: 0208. 3 823 228 ;  Fax: 0208. 3 823 243
 
- Email:  vanthu.qscc@gmail.com
 
    Thời điểm hiện nay:
 
- Tổng số cán bộ công nhân : 508 người, trong đó có 100 nữ = 19,7 %
 
    Trình độ chuyên môn:
 
-   Đại học và trên đại học : 138 người = 27,2 %
 
-  Trình độ cao đẳng, trung cấp, công nhân kỹ thuật: 316 người = 62,2 %
 
-  Lao động phổ thông: 54 người = 10,6 %
 
     Các tổ chức đoàn thể:
 
- Đảng bộ bộ phận Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Đảng bộ có 82 đảng viên, chiếm tỉ lệ 16,1% CBCNV trong Công ty.
 
-  Công đoàn Công ty trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam. Có 508 đoàn viên, chiếm tỉ lệ 100 % người lao động trong Công ty.
 
-  Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trực thuộc Tỉnh đoàn Thái Nguyên. Có 120 đoàn viên thanh niên, chiếm tỉ lệ 23,6 % CBCNV trong Công ty. 
 
      Nhân sự của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn chia thành 2 khối :
 
1.      Khối quản lý  và văn phòng: 171  người
 
2.      Khối sản xuất trực tiếp :   337  người
 
XMQS